İYONİK BİLEŞİKLER

Temmuz 3, 2012 de KİMYA

iyonik bileşik nedir

iyonik bileşikler

Metallerle ametaller arasında oluşan bileşiklere iyonik bileşikler denir.

Çok Atomlu İyonlar (kökler)

İki ya da daha fazla atomdan oluşan yüklü gruplara kök denir. Kökler anyon ya da katyon olabilir.

İyonik Bileşiklerin Köklerinin Yazılması

Şu kurallara göre yazılır;
- Önce pozitif yüklü iyon yani katyon sonra negatif yüklü iyon yani anyon yazılır. Bu yazının devamını oku →