SAMİPAŞAZADE SEZAİ(1860-1936)

Ocak 1, 2013 de EDEBİYAT

         

samipaşazade sezai

tanzimat dönemi

  SAMİPAŞAZADE SEZAİ(1860-1936)

İstanbulda doğdu.Evinde özel dersler alarak yetişti.Evkaf kaleminde memur oldu(1880),Londra elçiliğinde ikinci katiplik yaptı.Sultan 2. Abdulhamit devrinde Parise kaçtı.İttihat ve terraki cemiyetinin gazetesi Şura-yı Ümmet’te yazılar yazdı.İstanbula 1908 yılında geri döndü ve 1909-1914 yılları arasında Madrid elçiliği yaptı.Birinci dünya savaşı sırasında İsviçre de yaşadı ve 1921 de yurda dönerek  İstanbulda vefat etti.

Tanzimat döneminin gerçekçi yazarlarındandır.Modern kısa hikayenin kurucusu olmuştur.Hikaye ve roman yazarı olarak bilinir.Fransız  realizminin temsilcisi olan yazar bu yönüyle  Servet-i Fünunculara zemin hazırlar ve Fransız yazar A.Daudet’in tesirinde kalmıştır.Eserlerini  ‘’sanat sanat içindir’’ anlayışıyla yazan sanatçının en önemli eseri SERGÜZEŞT’tir.Aynı zamanda Bu yazının devamını oku →