NAMIK KEMAL (1840-1888)

Aralık 22, 2012 de EDEBİYAT

tanzimat şairi namık kemal

vatan şairi namık kemal

NAMIK KEMAL (1840-1888)

Türk edebiyatının büyük şairlerindendir. Vatan şairi olarak tanınan sanatçı eserlerinde vatan sevgisini sıklıkla işlemiştir. Namık Kemal in sanatı halkı bilinçlendirip ona fayda sağlamak düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmaktadır. Hemen her türde eser verir siyasetle uğraştığı için bir dönem sürgün hayatı yaşayan Namık Kemal in eserlerinde vatan sevgisi ve hürriyet önemli bir yer tutar şiirleri biçim bakımından eskiye bağlı kalsa da içerik bakımından yenidir söz oyunlarında sanatsal ifadelerden arınmış bir dil kullanır. Namık Kemal divan şiirine karşı çıkmıştır fakat divan şiirinin etkisinden çıkamamıştır. Ziya Paşa ile çatışmaya girmiştir eserlerinde insanın güçsüzlüğünü reddeder insanın kahramanlığına inanır. Hitabet gücü güçlü şair halk dilini kullanmış özellikle tiyatro eserlerinde günlük konuşma dillerini kullanmıştır. Namık Kemal divan edebiyatına şiddetle karşı çıkar aruz ölçüsüne karşın hece ölçüsünü kullanır.  Şiirde kafiyeyi gereksiz görür fakat hece ölçüsüyle çok az sayıda şiir yazmıştır divan şiiri nazım biçimlerini kullanır fakat şiirlerin içeriğinde yenilikler yapar Namık Kemal in düz yazıları şiirlerinden daha güçlüdür düz yazılarının en önemli özelliği hitabet havası taşımasıdır. İntibah adlı romanı ilk edebi romanımız sayılır. İline Vatan yahut Silistre adlı tiyatro oyununu sahnelenen ilk tiyatro oyunumuzdur. Onun tiyatro oyunları eğitici niteliktedir. Edebiyatında eleştiriyi ilk kullanan odur. Gazeteci kimliği de olan sanatçı siyasal ve toplumsal sorunlardan yola çıkarak edebiyata etki etmiştir. Vatan Yahut Silistre oyunu sonrasında Magosa’ya sürgüne göndermiştir.

ESERLERİ

ROMAN: İntibah, Cezmi
TİYATRO: Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Celaleddin Harzevşah, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Kara Bela
ELEŞTİRİ: Tahrib-i Harabat, İrfan Paşa’ya Mektup, Renan Müdafaanamesi
TARİH: Osmanlı Tarihi, Karnije, İslam Tarihi
ŞİİR: Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Vatan Mersiye
GAZETE: Hürriyet, İbret, Tasvir-i Efkar