1.DÜNYA SAVAŞI

Kasım 17, 2012 de TARİH

1.DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ

1) Devletlerarası bloklaşma
2)Alsas Loren toprakları (kömür madenler)
3)Sömürgecilik yarışı
4)Avusturya Macaristan veliahttı Ferdinant’ın bir Sırtp tarafından öldürülmesi
5)Milliyetçilik akımının etkisi

1. DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI’NIN SAVAŞTIĞI YERLER

KAFKAS CEPHESİ: Ruslar ve Ermenilerle savaştık. 1915’te tehcir (zorunlu göç) edildi. Sarıkamış’ta çoğunluğu soğuktan donarak 90 bin asker kaybettik. Bu savaştaki 2 taarruz cephesinden biridir.

ÇANAKKALE CEPHESİ: İngiliz, Fransız ve Anzaklar ile savaştık. Kesin zafer kazandığımız ilk cephedir. 200 binden fazla kayıp verdik. İtilaf devletleri 250 binin üzerinde kayıp verdi.

HİCAZ YEMEN CEPHESİ: İngilizlerle savaşıldı. Araplar İngilizleri destekledi, başarı sağlayamadık.

IRAK CEPHESİ: İngilizlerle savaştık. Petrol bölgeleri için mücadele edildi. İngiliz üstünlüğüyle sonuçlandı.

KANAL (SÜVEYŞ) CEPHESİ: 2. Taarruz cephemizdir. Almanların isteği ve İngilizlerin sömürgelerine giden yolu açmak için açılmıştır.

FİLİSTİN SURİYE CEPHESİ: 7 ordu komutasındaki Mustafa Kemal başarılı savunmalar yaptıysa da cephenin genelinde başarısız olduk.